Använd Habits i företaget

Engagera företaget med vår klimatutmaning

Engagerande uppdrag och vänlig tävlan minskar er klimatpåverkan och utbildar er personal. Vi hjälper er med förberedelser och genomförande.

Minskad klimatpåverkan

Skräddarsydda uppdrag med tillhörande statistik kan länkas till er organisations miljömål och ert miljöcertifieringsarbete.

Attraktivare arbetsgivare

Allt fler söker sig till arbetsgivare som vill bidra positivt till världen. En klimatutmaning manifesterar ert engagemang och skapar en vi-känsla i organisationen.

Starkare varumärke

Genom att kommunicera internt och externt om er klimatutmaning och era gjorda besparingar bygger ni ert varumärke hos såväl kunder som samhället i stort.

smartphone

Så kommer du igång

Kontakta oss

Vi hjälper till att anpassa kampanjen efter era specifika behov.

Sätt mål

Vi hjälper er att bilda grupper och kommunicera kampanjen internt och externt, till såväl anställda som kunder.

Starta Klimatutmaningen

Vi sätter tillsammans ihop grupper och meddelar internt och externt om tävlingen.

Så går det till

Genomförande

Vårt verktyg Habits administrerar hela kampanjen. Nya utmaningar varje dag, deltagarna kan utmana sin grupp.

Resultat

Vi levererar statistik och data löpande så att man kan se hur det går för mig och för min grupp. Resultatet kan även summeras på avdelning, division och för hela företaget och jämföras mot målet.


Avslut & nästa steg

Tävlingen avslutas, med slutresultat och prisutdelning. Nådde ni målet? Integrera Habits i ert kontinuerliga miljöarbete. Vi förser er med verktyg, statistik och support.